WAAROM BLUELABEL

Nederland heeft vele overstromingen gekend en is in de loop der jaren wijs geworden als het gaat om de weerbaarheid van water. Het is dan ook niet gek dat de Nederlanders zich ontwikkeld hebben als thought leader en wij internationaal aanzien hebben verworven met onze inventiviteit en weerbaarheid.

Twee kenmerken die we vandaag de dag nodig hebben in een nieuwe strijd tegen het water. Want door de effecten van klimaatverandering is hevige wateroverlast in gemeenten een nieuwe realiteit.

Kwetsbaarheid in kaart brengen

Door hevige regenval ontstaat steeds meer wateroverlast in de bebouwde kom. De impact van een ondergelopen straat of een hele wijk is altijd groot en heeft impact op zowel het wonen als mobiliteit in een gemeente.

Door de klimaatverandering zal dit soort hevige regenval vaker voor gaan komen. Hier kan elke gemeente te maken krijgen. In 2019 worden de Nederlandse gemeenten dan ook verplicht een stresstest uit te voeren. Door de kwetsbare plekken in kaart te brengen kunnen maatregelen worden genomen ter voorkoming van overstromingen, waardoor de leefbaarheid in gemeenten wordt gewaarborgd.

DELTAPLAN Ruimtelijke adaptatie

Vanuit het Deltaplan worden gemeenten geadviseerd om in 2019 een klimaatstresstest te hebben uitgevoerd.

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarbij op bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

SPECIFIEKE INFORMATIE

BlueLabel is een digitale service voor gemeenten en bedrijven die alle kwetsbare plekken in de regio toont, tot op het gebouw nauwkeurig. Een effectieve service die inzicht geeft in de risico’s van (regenwater) overstromingen. Zo kunnen gemeenten in één oogopslag zien waar ze overlast kunnen voorkomen en voldoen de gemeenten direct aan de verplichte stresstest. Het verkregen inzicht kan gebruikt worden voor:

 

  • Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving
  • Klimaatbestendige infrastructurele planning
  • Risico-assessment voor onroerend goed
  • Het managen van infrastructurele netwerken zoals energie, oppervlaktewater en riolering
  • Benchmark voor stakeholders en klimaatadaptatie monitoring
  • Routeplanning op basis van de gevolgen van extreme neerslag

INTRODUCTIE VAN DE DIENSTEN

Voor gemeenten en overheden

Veiligheid van inwoners is een van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van overheden en gemeenten. Klimaatverandering en verstedelijking zorgt voor een groter risico op wateroverlast en vraagt om samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners om de gevolgen te beperken en voorkomen.

 

 

Voor bedrijven

BlueLabel draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van organisaties. Voor bedrijven met grote terreinen is het uitermate belangrijk om de risicovolle plekken te identificeren en daar maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Daarnaast kunnen bedrijven voor inrichting van hun bedrijfspanden. Maar ook andere assets zoals infrastructuur of materiaal betere keuzes maken met het inzicht dat BlueLabel verschaft. BlueLabel kan voor bedrijven uit verschillende sectoren interessant zijn.

Voor particulieren

Bewustwording van de risico’s is een belangrijke eerste stap om maatregelen te kunnen treffen om wateroverlast te voorkomen. BlueLabel stelt je in staat om inzicht te krijgen in de risico’s op wateroverlast door neerslag.

 

 

 

Partners:

Over BlueLabel

BlueLabel is de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die gedetailleerd op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. 

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@bluelabel.net of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op