WAT

BlueLabel is de eerste digitale service voor gemeenten en bedrijven die op de vierkante meter inzicht geeft in risico op regenwateroverlast op basis van rekenkundige modellen die het effect van extreme regenval berekenen en dat vertalen naar een label voor gebouwen en wegen.

BlueLabel vertaalt deze risico’s in makkelijk te begrijpen labels. Van A (zeer geringe kans op wateroverlast bij extreme neerslag) tot E (hoge kans op enkele centimeters water in het gebouw).

Voor wegen geldt dat het criterium is de doorgaanbaarheid van de weg. Waarbij A is (eenvoudig begaanbaar) en E (erg moeilijk begaanbaar, als dit al mogelijk is).

 

 

 

Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie

Vanuit het deltaplan worden gemeenten geadviseerd om in 2019 een klimaatstresstest te hebben uitgevoerd.

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

SPECIFIEKE INFORMATIE 

BlueLabel zet in op het preventief voorkomen van waterschades, in plaats van reageren op de nasleep hiervan.

Als een gezamenlijk initiatief van verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, en adviesbureau Nelen & Schuurmans, is Bluelabel de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die gedetailleerd op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. Door gebruik te maken van slimme technologie en moderne hydrologische modellering, is het via Bluelabel mogelijk om het risico op en de impact van regen wateroverlast inzichtelijk te maken. Met als uiteindelijk doel om te zorgen voor een veiligere en veerkrachtigere woonomgeving.

Bluelabel zorgt voor inzichten wat het mogelijk maakt om:

  • De veiligheid van inwoners te waarborgen;
  • Gerichter te kunnen investeren;
  • Beleidsbepaling beter te verantwoorden;
  • Ruimtelijke plannen meer water- en klimaat bestendig te maken

BlueLabel is:

  • De standaard in labels voor wateroverlast risico
  • De database voor wateroverlast risico’s voor de publieke en private sector
  • De basis voor het starten van een water risicodialoog
  • De basis voor het toepassen en verifiëren van klimaatbestendige maatregelen

INTRODUCTIE VAN DE DIENSTEN

Voor gemeenten en overheden

Bluelabel geeft inzicht om maatregelen te nemen in het versterken van de veiligheid van inwoners, infrastructuur en activa, en het starten van een dialoog tussen verschillende aandeelhouders en inwoners. Bluelabel stelt autoriteiten in staat om regenwateroverlast risico’s te monitoren en oorzaak – gevolg verbanden inzichtelijk te maken over tijd, en daarmee de ruimtelijke en infrastructuurplanning meer water- en klimaat-bestendig te maken. De service kan ook worden gebruikt voor beleidsbepaling, en het ontwikkelen van nieuwe waterrisico’s standaarden voor een risico gebaseerde aanpak.

Voor bedrijven

Bluelabel geeft, geografisch en visueel, de regenwateroverlast risico’s weer, wat het effectief plannen van grote en kleine schaal interventies mogelijk maakt. Daarmee ligt het bereik van Bluelabel van dagelijks uitgevoerde werkzaamheden, tot strategische beslissingen in het aanschaffen en verzekeren van bedrijfsmiddelen – om zo te zorgen voor een effectieve en duurzame bedrijfsvoering. Op deze manier biedt BlueLabel een belangrijke service voor bedrijven.

Voor particulieren

BlueLabel is een digitale service die u helpt te begrijpen of uw perceel het risico loopt om overstroomd te worden, hoe vaak regenwateroverlast zou kunnen optreden en de mogelijke gevolgen van regenwateroverlast. BlueLabel biedt ook belangrijke gegevens over de infrastructuur, waardoor u geïnformeerd bent over de bereikbaarheid van het wegennetwerk tijdens regenwateroverlast. Als u gratis toegang tot BlueLabel wilt, kunt u uw gemeente aanmoedigen om zich op de service te abonneren. 

Partners:

Over BlueLabel

BlueLabel is de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die gedetailleerd op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. 

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@bluelabel.net of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op