INTRODUCTIE VAN
DIENSTEN

Risico verminderen begint met weten wat je risico is. Door kwetsbare gebieden in kaart te brengen geeft BlueLabel inzicht in de risico’s en de knelpunten die veroorzaakt zijn door regenwateroverlast. 

Alle informatie is helder weergegeven door middel van Labels.

 

HOE WERKT HET

Voor gemeenten en overheden

 

Veiligheid van inwoners is een van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van overheden en gemeenten. Klimaatverandering en verstedelijking zorgt voor een groter risico op wateroverlast en vraagt om samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners om de gevolgen te beperken en voorkomen.

Door gebruik te maken van slimme technologie en moderne hydrologische modellering, is het via BlueLabel mogelijk om het risico op en de impact van regen wateroverlast inzichtelijk te maken. Met als uiteindelijk doel om te zorgen voor een veiligere en veerkrachtigere woonomgeving. 

BlueLabel zorgt voor inzichten wat het mogelijk maakt om:

  • De veiligheid van inwoners te waarborgen;
  • Gerichter te kunnen investeren;
  • Beleidsbepaling beter te verantwoorden;
  • Ruimtelijke plannen waterbestendig te maken;
  • De dialoog tussen belanghebbenden en inwoners te starten.

Bluelabel is:

  • De standaard voor wateroverlastrisico’s;
  • De database voor wateroverlastrisico’s voor de publieke en private sector;
  • De basis voor het starten van een water risicodialoog;
  • De basis voor het toepassen en verifiëren van klimaatbestendige maatregelen.

 Voor bedrijven

 

BlueLabel draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van organisaties.

Voor bedrijven met grote terreinen is het uitermate belangrijk om de risicovolle plekken te identificeren en daar maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Daarnaast kunnen bedrijven voor inrichting van hun bedrijfspanden, maar ook andere assets zoals infrastructuur of materiaal betere keuzes maken met het inzicht dat BlueLabel verschaft.

BlueLabel kan voor bedrijven uit verschillende sectoren interessant zijn.

Met name voor bedrijven die opereren in vastgoed, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld voor vastgoedontwikkelaars, woningcoperaties, verzekeringsindustrie, banken, hypotheekverstrekkers, makelaars, taxateurs, bouwondernemingen, navigatie en data service providers. 

Interesse hoe we BlueLabel voor uw bedrijf kunnen toepassen?
Neem contact met ons op
.

Voor particulieren

 

BlueLabel helpt bij bewustwording van de risico’s bij regenwateroverlast en maakt duidelijk hoe groot de kans is op overlast in een gebouw. Daarnaast geeft BlueLabel ook inzicht in de knelpunten in je wijk of buurt, zoals op wegen.

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen regenwateroverlast te voorkomen, is het erg belangrijk voor gemeenten om inwoners te betrekken. Samen moet er nagedacht worden over oplossingen in de wijken om toekomstige schade te beperken of te voorkomen. Zowel door als inwoners zelf maatregelen te treffen als door gemeenten.

Momenteel is BlueLabel voor consumenten alleen beschikbaar via je gemeenten, als deze een abonnement heeft op BlueLabel. Onze intentie is om op een later moment BlueLabel ook geschikt te maken voor consumenten.

Voor nu is het wel mogelijk om ons van actuele informatie te voorzien van je woning of wijk. Hierdoor kunnen wij de service nog efficiënter en effectiever maken.

Neem contact met ons op als je deze informatie met ons wilt delen.

DE STRESSTEST

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

 

Nederland bereidt zich proactief voor op de gevolgen van klimaatverandering. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor de economie, gezondheid en veiligheid.

Het Nederlandse Deltaprogramma 2018 werd op Prinsjesdag, in september 2017, gepresenteerd. Het plan heeft als doel om Nederland voor 2050 klimaatbestendig te maken op gebied van overstromingen, drinkwatervoorziening en ruimtelijke ordening. Voor het eerst bevatte het Deltaprogramma een plan over ruimtelijke adaptatie: ‘een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en de nationale overheid om het gevecht tegen de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan.’

In het Deltaprogramma staat dat elke gemeente een klimaatstresstest moet hebben uitgevoerd voor eind 2019. De gemeente Rotterdam is een ‘early adopter’ van Bluelabel om aan de stresstest verplichting te voldoen en een risico gebaseerde aanpak te hanteren. Rotterdam is toonaangevend op gebied van duurzaam stedelijk ontwerpen en een inspiratiebron voor andere steden die veerkrachtig willen zijn ten aanzien van klimaatverandering. BlueLabel stelt steden zoals Rotterdam in staat om de impact van wateroverlast in kaart te brengen en door de tijd meetbaar te maken.

CREATE YOUR
BLUELABEL
ACCOUNT

 

LOGIN TO YOUR
BLUELABEL
ACCOUNT

 

Partners:

Over BlueLabel

BlueLabel is de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die gedetailleerd op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. 

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@bluelabel.net of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op