HOE

BlueLabel is vernieuwend door de slimme combinatie die we maken van neerslagdata, kadastrale en ruimtelijke informatie (zoals infrastructuur, gebouwen en maaiveld hoogte) met hydrodynamische modellen. Zo leveren we nauwkeurig inzicht in het risico op wateroverlast.

BlueLabel is zodanig ontwikkeld dat de risico labels eenvoudig te updaten zijn, bijvoorbeeld na nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Door het visuele en ruimtelijke karakter kunnen de Bluelabels op verschillende schaalniveaus worden gebruikt, zoals per gebouw, per straat met meerdere huizen, per wijk of hele stad. Ook zijn de risico labels uitbreidbaar naar andere thema’s dan wateroverlast. Zo werken we aan toekomstbestendige en breed toepasbare risico labels

BlueLabel KlAnt:

GEMEENTE Rotterdam

Rotterdam is een wereldwijde koploper als het gaat om watermanagement en heeft daarin een ambitieuze strategie, dstrategy for city resilience. Johan Verlinde, Programma Manager Delta Plan Water Rotterdam:

“Onze stad is kwetsbaar. Niets doen is geen optie. BlueLabel stelt ons in staat om te communiceren met zowel inwoners als bedrijven en hen daarin actief te betrekken. Slimme, digitale oplossingen zoals BlueLabel helpen Rotterdam om nog beter klimaat bestendig te worden. Zodat Rotterdam een aantrekkelijke stad blijft om te leven.”

SPECIFIEKE INFORMATIE

 

BlueLabel betrekt particulieren, organisaties en gemeenten actief bij het doel om klimaatrisico’s te verminderen. Door innovatieve, slimme technologie.

 

  • Bluelabel vertaalt de risico’s op wateroverlast door neerslag in een eenvoudig te begrijpen label. Dit is visueel voor elk gebouw en straat binnen de bebouwde kom.
  • BlueLabel is visueel en eenvoudig te begrijpen, dus ideaal als communicatiemiddel om een dialoog te voeren met bewoners en andere stakeholders.
  • BlueLabel is een benchmark waarlangs steden, bedrijven en inwoners hun risico met anderen volgens één standaard methode kunnen vergelijken.

INTRODUCTIE VAN DE DIENSTEN

Voor gemeenten en overheden

Bluelabel geeft inzicht om maatregelen te nemen in het versterken van de veiligheid van inwoners,  infrastructuur en activa, en het starten van een dialoog tussen verschillende stakeholders en inwoners. Bluelabel stelt autoriteiten in staat om regenwateroverlast risico’s te monitoren en oorzaak – gevolg verbanden inzichtelijk te maken over tijd, en daarmee de ruimtelijke en infrastructuurplanning meer water- en klimaat-bestendig te maken. De service kan ook worden gebruikt om aan de stresstest verplichting te voldoen, voor beleidsbepaling, en het ontwikkelen van nieuwe waterrisico’s standaarden voor een risico gebaseerde aanpak.

Voor bedrijven

Het doel van BlueLabel is om organisaties bewust te maken van hun mogelijke kwetsbaarheid en hier maatregelen voor te treffen. De wateroverlastrisico’s zijn in labels weergegeven. Deze zijn gevisualiseerd voor elk gebouw en straat. BlueLabel kan bedrijven ondersteunen met informatie bij de inrichting van bedrijfspanden maar ook andere assets zoals infrastructuur of materiaalkeuzes.

 

 

 

Voor particulieren

Momenteel is BlueLabel voor particulieren alleen beschikbaar via je gemeente, als deze een abonnement heeft op BlueLabel. Onze intentie is om op een later moment BlueLabel ook geschikt te maken voor particulieren. Voor nu, is het wel mogelijk om ons van actuele informative te voorzien van je perceel of wijk. Dit stelt ons in staat om de service nog effectiever en efficenter te maken. Neem contact met ons op als je deze informatie met ons wilt delen.

 

 

Partners:

Over BlueLabel

BlueLabel is de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die gedetailleerd op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. 

Contact

Geïnteresseerd in BlueLabel?
Neem voor meer informatie contact op met info@bluelabel.net of
vul het contactformulier in

Neem contact met ons op